Skip navigation

Sant Vicenç de Castellet, estratègia de comunicació per a l'actualització del web de l'ajuntamentper |   Temps estimat de lectura, 1.835 minuts

No hem de perdre de vista que l'objectiu d'un disseny web actual és millorar la comunicació al conjunt de la xarxa.

Estem treballant amb el nou web de l’Ajuntament de Sant Vicent de Castellet. L’objectiu principal del web és l’actualització de la imatge, l’estructura i la comunicació del consistori i el municipi a la xarxa.

L’estructura general del web de Sant Vicenç de Castellet es generarà a partir del desplegament de quatre grans eixos: institucional, municipal, serveis i tramitació electrònica. L’estructura del nou web s’elabora a partir dels objectius i mitjançat l’estratègia de comunicació del web.

A més a més, es defineixen altres eixos transversals que incideixen en el conjunt del web per potenciar la comunicació i la interacció dels diferents usuaris, amb especial atenció als dispositius mòbils.

Un web de referència

L’estratègia de comunicació en l’elaboració d’un web serveix per definir l’estructura, la programació i el disseny, així com per fixar els recursos tecnològics i les aplicacions que requeriran els diferents apartats per a una comunicació eficaç amb els diferents públics. Apostem en ferm per l’HMTL5 i el “responsive web design”.

Mitjançant l’estructura podem establir els eixos principals, les seccions i els apartats que despleguen el web per arribar a tots els continguts definits prèviament i ordenar-los de la millor manera possible, fent-los accessibles a tots els usuaris i atenent als criteris de comunicació interna i externa.

La programació és l’eina clau per al funcionament intern del web i el millor posicionament a la xarxa. En el cas del web d’una corporació municipal, la programació es posa al servei dels processos informàtics necessaris per a la tramitació en línia, garantir la seguretat en l’enviament i la recepció de dades, però, també, per a la incorporació de les xarxes socials o el cercador del web.

I, pel que fa al disseny, la realització d’un nou web permet actualitzar la imatge corporativa d’una manera global i efectiva, no només al propi web, també al conjunt de la xarxa. La posada al dia del disseny de les organitzacions permet incorporar les innovacions gràfiques i d’imatge. No hem de perdre de vista que l’objectiu d’un disseny web actual és millorar la comunicació al conjunt de la xarxa.