Skip navigation

'Progressive web Apps', el futur de la Webper |   Temps estimat de lectura, 3.23 minuts

... La creació d'aplicacions web progressives és el futur de la Web, ja que l'arquitectura d'aplicació tipus closca, el·liminarà la necessitat d'aplicacions híbrides.

El passat

Els desenvolupadors i dissenyadors segueixen utilitzant l’arquitectura de PC i la Web basada en el navegador d’escriptori i continuen desitjant poder accelerar-la als mòbils. Veiem aquest enfocament en els “embolcalls” per a aplicacions natives, personificats a per exemple PhoneGap (IE, Apache Còrdova), on les aplicacions web i llocs web estan escrites en HTML i CSS i després “embolicades” amb propietats natives (API hooks per al sistema operatiu i el maquinari del telèfon mòbil). El terme a la indústria per a aquests beuratges és aplicacions “híbrides”. A dia d’avui, aquest és un enfocament erroni en el desenvolupament multiplataforma i en la construcció de les millors experiències Web i app.

El Futur

Hi ha yna nova arquitectura que ajudarà a tancar la bretxa entre el rendiment de la web i el de les aplicacions natives i, finalment, pot proporcionar la solució per a la creació d’aplicacions i llocs web que són ràpids i fiables a l’era mòbil.

Les Aplicacions web progressives (“progressive web apps”) és un concepte exposat per primer cop per l’enginyer de Google Alex Russell el juny de 2015. En poques paraules, les aplicacions web progressives comencen com pestanyes al navegador Chrome i esdevenen progressivament més “aplicació” a mida que més persones les utilitzen, fins al punt en què poden ser afegides a la pantalla principal del telèfon i tenir accés a propietats d’aplicació com ara notificacions i ús sense connexió. Les aplicacions web progressives són “linkables” via URL, completament responsives i segures.

Per a la velocitat i funcionalitat, les aplicacions web progressistes es basen en dues funcions: l’arquitectura d’aplicació tipus closca (“Application Shell Architecture”) i els “Service Workers.

“Service Workers” i “Application Shell Architecture”

Els “Service Workers” poden fer que els llocs web funcionen fora de línia o ajudar a accelerar el contingut “interceptant les sol·licituds de xarxa per oferir respostes programàtiques o emmagatzemades a la memòria cau.”

L’interessant dels “Service Workers” és que si poden interceptar, emmagatzemar i lliurar continguts a partir de sol·licutds de xarxa, també poden tenir sempre a disposició l’arquitectura de l’aplicació (“Appication Shell Architecture”), és a dir, la interfície bàsica i el disseny de l’aplicació web emmagatzemats i llests per lliurar-los gairebé a l’instant.

D’aquesta manera, la “closca” (“shell”) de l’aplicació és lliurada de manera instantània en el mateix moment que algú fa una petició des del seu mòbil.

Com a mostra un botó: ArtinpocketShowcase

La implementació dels “Service Workers” juntament amb l’arquitectura tipus “closca” tot just està començant. Ara bé, totes les eines ja estan disponibles (en diversos graus de maduresa). Tot és a punt per als desenvolupadors que ja vulguin fer el pas.

A Oxygen apostem de totes totes per la construcció d’app webs que dugin a la millor experiència possible als seus usuaris per mitjà de les millors tecnologies disponibles en cada moment. És per això que hem creat Artinpocketshowcase, una mostra de les possibilitats reals d’una aplicació web progressiva. Artinpocketshowcase és[1]:

 • Plenament responsiva
 • De càrrega gairebé instantània
 • Indepentent de la connectivitat, ja que funciona “offline”
 • Instal·lable
 • Atractiva ja que disposa de la capacitat per retenir els usuaris via notifacions no intrusives de nous contignuts.
 • Modular via Polymer

En aquest projecte hem seguit apostant pels web components, una veritable revolució en el desenvolupament web, per mitjà de Polymer, l’“opinionated framework” creat per Google.

 
    <template is="dom-if" if="{{article.categoryaday}}" restamp="true">
     <section class="main">
       <template is="dom-repeat" items="{{article.desc}}">
        <dl>
         <dt><strong>{{item.pregunta}}</strong></dt>
         <dd>{{item.resposta}}</dd>
        </dl>
       </template>
      </section>
    </template>
 

A Oxygen.cat tenim la voluntat d’intentar anar un pas per endavant, oferint allò que els nostres clients es mereixen: el millor servei i la millor innovació!


[1] Les funcionalitats d'aquesta app estan optimitzades per als navegador Chrome Desktop i Chrome Android a partir de la versió 47.