Skip navigation

L’ús intensiu i intel·ligent dels mitjans i les xarxes socials en línia, la millor estratègia d’una empresa a Internetper |   Temps estimat de lectura, 2.025 minuts

Un web sense una estratègia comunicativa a través de les xarxes socials és un lloc situat en un racó de la xarxa, amb molt poca o nul·la visibilitat

Es pot fer ràpidament i de qualsevol manera, però, una bona estratègia per aprofitar tot el potencial d’Internet passa per l’elaboració d’un pla de comunicació. Aquesta és una de les maneres més eficaces d’establir els objectius del que es vol comunicar a la xarxa, coordinament a la resta d’activitats de l’organització.

Quina és la millor estratègia per fer visible una empresa a Internet? Sense cap mena de dubte, ha de ser el resultat d’un pla estratègic de comunicació personalitzat, que tingui en compte un ús intensiu de les xarxes socials en línia, amb capacitat per implicar el personal de l’organització, que sigui suficientment flexible per arribar als diferents públics als quals ens volem adreçar i molt àgil per poder donar resposta al canvi permanent.

Pla de mitjans i xarxes socials

Actualment, Internet no s’entén sense els mitjans i les xarxes socials, per això, diem que un web sense una estratègia comunicativa a través de les xarxes socials és un lloc situat en un racó de la xarxa, amb molt poca o nul·la visibilitat, condemnat a l’ostracisme. Qualsevol pla de comunicació per a un projecte a Internet requereix d’un pla de mitjans socials en línia, que tingui en compte:

  • L’anàlisi de rellevància social de cada mitjà social.
  • La definició dels canals o xarxes socials en què cal estar.
  • La planificació d’accions i estratègies en els mitjans i les xarxes.
  • L’assignació de recursos i la determinació dels costos.
  • La necessària verificació dels resultats.

Abans de la immersió de qualsevol organització, gran o petita, a l’univers de les xarxes socials en línia, cal preguntar-se si els recursos humans estan a punt per assumir un repte tan ambiciós. Ja que aquest és un viatge sense retorn en què el principal combustible per navegar sorgeix de la comunicació sincera amb els teus públics, amb totes les contradiccions i satisfaccions que provoca.

I això s’aconsegueix amb eines actualitzades i formació específica per a tot el personal, a cada àrea o perfil professional al nivell que tingui assignat. Perquè, tard o d’hora, qualsevol dia, com a la vida social del món off line, qualsevol de nosaltres acabarà interactuant a la xarxa en nom de l’empresa, fent de portaveu improvisat en un entorn immens o tot s’acaba sabent, o tot és susceptible de ser rellevant.