Skip navigation

L'accessibilitat webper |   Temps estimat de lectura, 2.51 minuts

Aquesta perspectiva pretén fixar d’una manera simplificada quines tipologies d’usuaris considerem a Oxygen quan creem un web i quines són les seves especificitats.

Oxygen.cat utilitza i recomana aquesta filosofia i metodologia de desenvolupament web. Els funciona als nostres clients i ens funciona a nosaltres mateixos. És la manera de fer el web ben fet, amb qualitat i professionalitat.

L’accessibilitat dels contiguts web té una doble vessant: la lligada a la tecnologia i la lligada a l’usuari. Tenint això en compte, organitzem la problemàtica de la següent manera:

 • Tecnologies
  • Connectivitat
  • JavaScript
  • PDA i aparells mòbils
  • WebTV
 • Usuaris amb minusvalies
  • Cecs
  • Visió parcial o molt reduïda
  • Ceguesa de color
  • Sords
  • Usuaris amb navegació per teclat o veu
  • Altres dificultats

Tecnologies

Connectivitat

La Banda Ampla no està ni molt menys tant estesa com de vegades pensem per l’abús de la publicitat. Aquest usuaris sovint no poden accedir simplement per una tema de pes de la informació. Aproximadament un 4% de les llars espanyoles diposen de banda ampla.

JavaScript

Aproximadament un 7% dels usuaris d’Internet naveguen sense suportar JavaScript ja sigui per raons de seguretat, ja sigui per emprar navegadors de només text.

PDA i aparells mòbils

El nombre d’usuaris que accedeixen a Internet amb aquest tipus de dispositius augmenten a passes agigantades. La majoria d’aquests dispositius no suporten ni grans imatges, ni JavaSript, ni Flash ni fins i tot sovint CSS.

WebTV

El màxim que suporta és 575 pixels d’amplada i el “scrolling” horitzontal és impossible.

Usuaris amb minusvalies

Cecs

Acostumen a emprar lectors de pantalla (tipus JAWS o IBM homepage reader), un tipus de programari que es situa entre l’usuari i el navegador, examina amb cura l’HTML i desxifra que cal pronunciar amb claredat i que cal ignorar. Una bona experiència és obrir aquest software, anar a la nostra plana preferida, apagar el monitor i provar de navegar-hi. Visió parcial o molt reduïda

Acostumen a treure el màxim de profit de les opcions que suporten la majoria de navegadors actuals sobre la grandària del text. De tota manera cal tenir-los en compte i desenvolupar en termes d’unitats relatives (% o em). Una altra alternativa per a aquests usuaris són els magnificadors de pantalla.

Ceguesa de color

S’estima que 1 de cada 12 homes i 1 de cada 200 dones tenen algun tipus de ceguesa de color.

Sords

Els sords tenen una experiència pràcticament idèntica a la dels usuaris sense minusvalies exceptuant el contingut basat en àudio, per tant cal donar almenys sempre transcripcions escrites.

Usuaris amb navegació per teclat o veu

Algunes minusvalies poden impedir un ús òptim del ratolí per tant cal navegar per teclat o en casos extrems per veu.

Altres usuaris amb dificultats

 • Epilèptics (pampallugues de pantalla entre 2 i 55 hz, sinó pot induir atacs d’epilèpsia).
 • Usuaris no propis d’un sector o àrea de coneixement acostumen a no entendre res per causa de l’abús d’acrònim o argot.
 • En general, usuaris amb certes deficiències de comprensió textual (abús de llenguatge massa complex a Intenet).

Per saber-ne més