Skip navigation

Clústers d’alta disponibilitat i programari lliure per a sistemes fiables i segursper |   Temps estimat de lectura, 1.695 minuts

Un clúster és una de les solucions avançades per la redundància i la fiabilitat del sistema informàtic per a les empreses que busquen l’excel·lència.

Quan tenim un servei crític en què una fallada suposa un cost molt elevat (aturada de la producció, del servei a clients, etc…) necessitem un sistema que redueixi tot el possible la probabilitat que això passi. Parlem d’un sistema d’alta disponiblitat, més concretament: d’un clúster d’alta disponibilitatat.

Un clúster d’alta disponibilitat és un sistema amb dues o més màquines que fan funcionar una sèrie de serveis i es comuniquen constantment entre sí per monitoritzar el correcte funcionament. En el moment en que una de les màquines pateix una fallada, el sistema arrenca el servei en una altra de les màquines reduint de forma casi inperceptible la sensació de fallada a l’usuari.

El cost de la disponibilitat del sistema

La inversió inicial en aquest tipus de sistema és elevada, però, si s’analitza el cost que suposa tenir el sistema aturat per una fallada es pot veure clarament que compensa amb escreix invertir en la fiabilitat i disponibilitat del sistema.

Us imagineu el cost de tenir un web de venda de productes a Internet sense funcionar algunes hores? Quina imatge dóna un servei de compra en línia que no funciona als compradors? Què suposaria per una empresa no poder accedir als fitxers o tenir el correu electrònic sense funcionar durant un dia? Us imagineu Google, Facebook o Twitter sense funcionar durant unes hores? Quan la respota a aquestes preguntes suposen molts diners és quan cal aplicar solucions potents, com ho és un clúster d’alta disponibilitat.

Una vegada més, apostem pel programari lliure per a la seva programació, ja que en codi obert es poden trobar les eines i els recursos necessaris per a una programació segura i personalitzada. La redundància i la fiabilitat són elements importants per a qualsevol sistema informàtic. En canvi, un clúster és una de les solucions avançades per la redundància i la fiabilitat del sistema informàtic per a les empreses que busquen l’excel·lència.