Comunicació

Som experts en comunicació corporativa i l’aplicació de tecnologia avançada de codi obert per potenciar els projectes i la identitat digital de les empreses i els professionals a la xarxa

  • Elaborem estratègies de comunicació per a professionals i organitzacions a la xarxa.
  • Aportem la creació i l’actualització del disseny de la imatge corporativa, amb el seu desplegament en arts finals en els múltiples suports.
  • Establim un pla de comunicació personalitzat per a la potenciació de la identitat digital professional a la xarxa.
  • Comptem amb experiència contrastada per al posicionament de productes i continguts a Internet.
  • Utilitzem els recursos de codi obert per a la creació d’espais web a la xarxa que lluixen de meravella en qualsevol tipus de dispositiu (RWD).
  • Completem els projectes amb el registre de dominis, l’allotjament del web i bústies de correu electrònic personalitzades.
  • Tots els projectes es poden acollir a diferents fórmules de manteniment i actualització.